Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Yıldızeli Meslek YüksekokuluMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe; finansal karakterli, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, özetlenerek raporlar halinde sunulması ve yorumlanması ile ilgili bir sanat olarak tanımlanmaktadır. İlk zamanlarda klasik defter tutma şeklinde kabul edilen muhasebe, işlem ve olayların kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve sonuçların rapor halinde sunulmasını gerçekleştirmiştir. Ancak zaman içinde muhasebenin işlevleri artmış klasik işlevleri yanında yöneticilerin karar almasına yardımcı olan ve işletme faaliyetlerini kontrol eden bir araç haline gelmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, muhasebe de kullanılan hesap planlarının tek düzene bağlanması, uygulamalarla ilgili standartların oluşturulması ve bazı uygulamaların zorunlu hale getirilmesi, bilgisayar muhasebe paket programlarının çok geliştirilmiş olması ile muhasebenin ekonomik hayatta önemini daha da arttırdığı görülmektedir. Bu bölüm, kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için muhasebe alanında gerekli olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmektedir. İŞ OLANAKLARI Muhasebe programından mezun olan öğrencilerimiz, faaliyet konusu ne olursa olsun tüm işletmelerin muhasebe birimlerinde çalışabildikleri gibi, dört yıllık lisans eğitimlerini ve stajlarını tamamlayarak mali müşavirlik yapma şansına sahiptirler.