Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Yıldızeli Meslek YüksekokuluBu Bölümün temel amacı; ilgili alanların ihtiyaçlarına uygun; bilgi, beceri ve tutum gösteren nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde;

- Kurum ve kuruluşların hedef kitleleri ile etkin iletişim kanallarını belirleme konusunda bilgili,

- Kitle iletişim araçları hakkında bilgili ve becerili,

- Kurum ve kuruluşların imajının oluşturulması ve güçlendirilmesi konusunda yetenekli,

- Kurum içi ve kurum dışı iletişim problemlerini çözmede becerili,

- Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni teknolojileri kullanabilen üstün nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

               Programda; Halkla İlişkilere Giriş, Reklam Yapım Teknikleri, İletişim Hukuku, Fotoğrafçılık, Reklam Metin Yazarlığı, Medya ve Medya Planlaması, Mesleki İngilizce gibi dersler yer almaktadır. Ayrıca, isteğe bağlı olarakda staj yapılmaktadır.              

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe meslek elemanı, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak istihdam edilebilirler. Bu istihdam alanlarının yanı sıra, turizm işletmelerinde, reklam-halkla ilişkiler ajanslarında ve yerel/ulusal medya kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiptirler.

              Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Lisans Programlarından İktisat ve İşletme Programlarına Hazırlık Programına dahil olmadan üçüncü sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilecekleri gibi, ÖSYM tarafından her yıl açılan lisans öğrenimine dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, dört yıllık lisans öğrenim hakkı elde edeceklerdir. Öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri programlar şunlardır:

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim ve Tasarım

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişlkiler