Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Yıldızeli Meslek YüksekokuluAmacı: Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.
Vizyon: Sağlık sektöründeki kurum/kuruluşlar tarafından öncelikli olarak tercih edilen insan kaynağının yetiştirilerek sektöre kazandırılması hedefi doğrultusunda, eğitim-öğretim kalitesinin en üst düzeye çıkartılması için güncel gelişmelerin ve meslek ile ilgili değişimlerin sürekli takip edilmesi, sektör ihtiyacı doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan kaynağının en iyi şekilde hazırlanması, bölgesel, ulusal ve uluslararası öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan Meslek Yüksekokulu olmaktır.
Misyon: 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca adapte olabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, çağdaş, nitelikli, etik ve ahlaki değerlere sahip ve güvenilir ara elemanların yetiştiği alanda lider bir eğitim kurumu olmaktır.
Program Dili: Türkçe
Program Tanımı: Program 2 yıllık eğitim veren ön lisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı; sağlık hizmetleri alanında belge-bilgi organizasyonunda görev alacak ara eleman yetiştirir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı; sağlık sektöründeki değişik tip laboratuvarlarda çalışabilecek laborant yetiştirir. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünün temel hedefi; ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve altyapıya sahip kaliteli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.
Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
İstihdam olanakları: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü içinde yer alan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, programından mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Tıbbi laboratuvar teknikerleri programını bitirenler hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, Hıfzıssıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler. Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programı mezunlarımız ise; Program mezunları iş bulma imkânları açısından oldukça avantajlıdır. Bunun en önemli sebebi sağlık sektörünün çok geniş bir piyasa yaratmasıdır. Program mezunları mesleki yaşamlarında öncelikle ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında tıbbi satış temsilci vb. unvanlarla istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş: Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.