Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yıldızeli Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyon
Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları (insan, para, makine, malzeme, bilgi vb.) anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir.
Yönetim değişmekte olan çevre koşullarında kıt kaynakları verimli şekilde kullanarak işletmenin amaçlarına etkin bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmaktır.   
Organon (organ) kelimesinden türetilmiş olan organizasyon kavramı ise, bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlarını, başka bireylerle bir araya gelerek grup halinde çaba, bilgi ve yeteneklerini birleştirmeleri yoluyla gerçekleştirmelerini mümkün kılan bir işbölümü ve koordinasyon sistemi, düzen ve yapıyı ifade eder.    
Bölümün Amacı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü?nün başlıca amacı; çağdaş yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli ara eleman (alt ve orta kademe yönetici) ihtiyacını karşılamaktır.
Bölümün Misyonu
Yönetim ve organizasyon temelli, küresel çağdaş eğitim ve öğretim sürecine uyumlu, ekonomik, kültürel, bilimsel, ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı, uygulayıcı ve ömür boyu öğrenici, nitelikli önlisans eğitimi almış, teori ve uygulamada bilgi dağarcığı zengin bireyler ve meslek elemanları yetiştirmek.

Bölümün Mevcut Durumu ve Geleceği
Yönetim ve Organizasyon Bölümü, kaynakları etkin, verimli, ekonomik ve rasyonel kullanarak belirlenmiş amaçlara birlikte ulaşabilmek için organizasyonlar oluşturmak veya içerisinde yer alma kültürü oluşturmaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak hedefiyle kurulmuştur. Eğitim-öğretim süresince öğrencilere, temel ekonomi, işletme, hukuk, muhasebe, yabancı dil, bilgisayar, istatistik dersleri verilmektedir.
Bölümden Mezun Olan Öğrencilerin Kazanımları
Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

Öğrenme Yetkinliği

- Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

- İş hukuku ve sosyal güvenlik bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

- İş hukuku ve sosyal güvenlik bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

- Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili fizibilite çalışması yürütme ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

- Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim, insan kaynakları yönetimi ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.

- Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.

- Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Çalışma Ortamı ve Koşulları
Yönetim ve Organizasyon Bölümü meslek elemanı genellikle kamu ve özel sektörde zihinsel çabanın yoğun olarak kullanıldığı bürolarda çalışır. Üstleri, meslektaşları ve müşteri ile iletişim içerisindedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetim, insan kaynakları yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, yönetimin her kademesinde görev almaktadırlar.

Eğitim ve Kariyer İmkânları ;
Bu ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlere, Açıköğretim Fakültesine sınavsız dikey geçiş yaparak üçüncü sınıftan eğitim ve öğretimine devam edebilir.