Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Gıda İşleme Bölümü

Yıldızeli Meslek YüksekokuluBilim ve teknolojinin her alanında olduğu gibi Gıda Bilimi ve Teknolojisi de her geçen gün gelişmekte ve artan bir önem arz etmektedir.       

Bu alandaki gelişmeler gıda üretim ve kontrol aşamalarında çalışabilecek teknik insan gücü ihtiyacını da arttırmıştır. Ülkemizde eğitim veren Gıda Teknolojisi Programları bu ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim görecek olan Gıda Teknolojisi Programı öğrencilerimiz endüstrinin talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde teorik bilgiler edinmelerinin yanında, mevcut laboratuarlarımızda gerekli deneysel çalışmaları yaparak deneyim ve güven duygusunu kazanarak “Gıda Teknikeri” unvanı alarak mezun olacaklardır. Programımızdan mezun olacak öğrencilerimizin gıda sanayisinde özel kuruluşlar bünyesinde gıda imalat aşamalarında, kimyasal ve mikrobiyolojik gıda analiz departmanlarında, gıda kontrol laboratuarlarında iş bulabilme ve çalışabilme imkânları mevcuttur.

MEZUNLARININ İŞ İMKÂNLARI Bu programdaki öğrenciler gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrollerini teorik ve pratik olarak aldıktan sonra mezun olurlar. Bu doğrultuda öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, gıda işleme makine ve ekipmanlarının bakımı ile onarımını yapabilecek, gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri verilir. Gıda Teknikeri, özel sektör veya kamu kurumundaki görevi itibariyle üst düzey yönetici veya mühendis ile teknisyen arasında kendine yer edinir. Teknisyenden daha fazla teorik bilgi taşırken, mühendisten de daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu bilgi ve beceriye sahip bir tekniker, işletmelerde liderlik ve yöneticilik basamaklarında istihdam bulabilir. Gıda Teknolojisi Programı mezunlarına Ön lisans diploması ve Gıda Teknikeri Meslek unvanı verilmektedir. Gıda teknikeri, alanında ön lisans düzeyinde öğretimini tamamlamış, işletmelerde ve laboratuarlarda mühendise karşı sorumlu veya mevzuata uygun şartlarda doğrudan sorumlu yöneticidir. Gıda teknolojisi eğitimi alarak staj sonrası mezun olan öğrenciler gıda teknikeri olarak özel ve kamu sektöründe tüm gıda üretimi yapan işletme ve fabrikalarda yönetim, üretim ve laboratuar alanlarında çalışabildikleri gibi kendileri de mandıra vb. işletmeler kurarak çalışabilirler.