Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Tanıtım

      İş yaşamı teknolojik gelişmelerle birlikte köklü bir şekilde değişmekte; bu teknolojik gelişmelere paralel olarak finansal piyasalar hemen hemen bütün iş dallarının evriminde katalizör işlevini üstlenmektedir. Diğer taraftan özellikle 21. yüzyılın getirdiği yeni bir süreç olan küreselleşme ile piyasalar arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta finansal piyasalar uluslararası ekonomik ilişkilere paralel olarak önemli gelişmeler göstermektedir. Finans sektörü, bütün dünyada ve ülkemizde hâlihazırda var olan önemini her geçen gün daha çok pekiştirmekte ve bu alanda yetişmiş uzman işgücüne ihtiyaç artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler yaşanmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır, Bölümümüz; zaman zaman sert rüzgârların estiği finans piyasalarında etkin yer alabilecek ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek seviyede kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte kalifiye ara eleman yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizi sadece çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, stratejik düşünebilen, risk alabilen, kendine güvenli, kamu ve özel sektöre ait tüm kuruluşlarda finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarında başarılı olacak şekilde değil, aynı zamanda sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir. Hazırlık eğitiminin olmadığı bölümümüzde tüm programların öğretim süresi iki (2) yıl'dır.
 

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi ABDURRAHMAN İSKENDER

Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Santral 0 346 751 22 09
Belgegeçer 0 346 751 22 08
   Dahili
Sekreterlik  111
Müdür  113
Müdür Yardımcıları  111
Yüksekokul Sekreteri  112
Şef  118
Öğrenci İşleri  130
Mali İşleri  111
Yazı İşleri  111
Güvenlik  126
Bölüm Başkanları  111
Danışmanlar  111
Öğretim Görevlileri  111
Yıldızeli MeslekYüksekokulu E-posta: yildizeli@cumhuriyet.edu.tr
Yıldızeli MeslekYüksekokulu Web : http://www.cumhuriyet.edu.tr
Adres Karşıyaka Mahallesi Genç Osman Sokak No:17 Yıldızeli / SİVAS

Telefon

0 346 751 2209

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Kampüsü

E - Posta

yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 751 2208