Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tanıtım

    Sağlık sektörü, hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu sürecinde farklı bilgi ve beceriye sahip, nitelikli insan gücüne en çok ihtiyaç duyan alandır. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’nün temel hedefi; hastalıklara doğru tanı konulması, hastanın nitelikli tıbbi bakım alması ve hastanın yaşam kalitesinin yükselmesi için teknik hizmetlerin zamanında ve doğru sunumunu sağlayacak ‘Sağlık Teknikerleri’ yetiştirmektir. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, değişen sağlık sorunları ve gelişen teknolojiye uygun olarak öğrencilerini yetiştiren, teorik ve uygulamalı eğitim sonrasında kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek uygulama alanlarında deneyimleyebilecekleri hastanelerle protokolleri olan, topluma faydalı, motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, meslekleri ile ilgili yasal yükümlülükleri bilen, öğrenmeyi öğrenen ve etik kurallara sahip duyarlı sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi TANER DAŞTAN

Tıbbi Hizmetler Teknikler Bölümü Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Santral 0 346 751 22 09
Belgegeçer 0 346 751 22 08
   Dahili
Sekreterlik  111
Müdür  113
Müdür Yardımcıları  111
Yüksekokul Sekreteri  112
Şef  118
Öğrenci İşleri  130
Mali İşleri  111
Yazı İşleri  111
Güvenlik  126
Bölüm Başkanları  111
Danışmanlar  111
Öğretim Görevlileri  111
Yıldızeli MeslekYüksekokulu E-posta: yildizeli@cumhuriyet.edu.tr
Yıldızeli MeslekYüksekokulu Web : http://www.cumhuriyet.edu.tr
Adres Karşıyaka Mahallesi Genç Osman Sokak No:17 Yıldızeli / SİVAS

Telefon

0 346 751 2209

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Kampüsü

E - Posta

yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 751 2208