Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Tanıtım

     Çağdaş yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip; analitik düşünme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli ara eleman (alt ve orta kademe yönetici) ihtiyacını karşılamaktır. 

 

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi ERKAN ARSLAN

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Santral 0 346 751 22 09
Belgegeçer 0 346 751 22 08
   Dahili
Sekreterlik  111
Müdür  113
Müdür Yardımcıları  111
Yüksekokul Sekreteri  112
Şef  118
Öğrenci İşleri  130
Mali İşleri  111
Yazı İşleri  111
Güvenlik  126
Bölüm Başkanları  111
Danışmanlar  111
Öğretim Görevlileri  111
Yıldızeli MeslekYüksekokulu E-posta: yildizeli@cumhuriyet.edu.tr
Yıldızeli MeslekYüksekokulu Web : http://www.cumhuriyet.edu.tr
Adres Karşıyaka Mahallesi Genç Osman Sokak No:17 Yıldızeli / SİVAS

Telefon

0 346 751 2209

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Kampüsü

E - Posta

yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 751 2208