Telefon: 0 346 751 2209 Belgegeçer: 0 346 751 2208 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu

Tanıtım

              Yıldızeli Meslek Yüksekokulunun açılması, Rektörlüğümüzün 25.10.1994 tarih ve 940-382 sayılı yazıları üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 14.12.1994 tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 

             1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Bahçe Ziraatı ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı programlarına öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamış olan Meslek Yüksekokulumuz;

                1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve İşletmecilik programlarına öğrenci alarak program sayısını dörde çıkarmıştır.

                2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında yılında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programı kapatılmış,

                2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Pazarlama, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programları açılmıştır.

                2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Yerel Yönetimler programı açılmıştır.

                2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Halkla ilişkiler programı açılmıştır.

          2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Pazarlama programı kapatılmıştır. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Dış Ticaret, Çocuk Gelişimi, Laboratuar Teknolojisi Programları açılmıştır.

                2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Bahçe Tarımı programı kapatılmış, Gıda Teknolojisi ve Maliye programları açılmıştır.

        2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları kapatılmış, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbı Tanıtım ve Pazarlama, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programları açılmıştır.

               2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Labaratuvar Teknolojisi Programına öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.

               2018- 2019 Eğitim- Öğretim yılında Tıbbi Labaratuvar Teknikleri ve Çocuk Gelişimi Programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.

         Bugün itibariyle yaklaşık 850 öğrenci, 10 Bölüme bağlı olarak 15 program ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim-Öğretim faaliyetlerini 1 Doç.Dr., 4 Dr.Öğr.Üyesi, 26 Öğr.Gör. ile sürdürüldüğü  Meslek Yüksekokulumuzda; 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni,1 V.H.K.İ, 2 Yardımcı Hizmetli, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Sürekli İşçi  personeli görev yapmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz 2004-2005 Eğitim - Öğretim Yılı'nın başından itibaren yeni binasına taşınmıştır. Yapımına 2003 yılında başlanmış olan Meslek Yüksekokulumuz 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, 2004-2005 öğretim yılından itibaren yeni 9.500 metrekare arazisi üzerinde 3500 metrekare büyüklüğündeki binasında yapılmaktadır.  17 derslik ve 1000 öğrenci kapasiteli olan Meslek Yüksekokulumuzda 1 Gıda, 2 Bilgisayar olmak üzere toplam 3 Laboratuar ile Bilgisayar ve yansıtım destekli 1 Görsel Derslik, 1 Uzaktan Eğitim Amaçlı "Akıllı sınıf", Konferans Salonu, Kütüphane, Kantin, Yemekhane ve Spor Faaliyetleri için Basketbol, Voleybol sahası bulunmaktadır. Meslek  Yüksekokulumuz, eğitim ve öğretime başlamış olan programlarda çok yeni olmasına rağmen, ciddi, çağdaş bir eğitim verme çabası içerisinde olup gelecek eğitim-öğretim yıllarında yeni programların açılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun, varlığının ve gelişmesinin, Yıldızeli ilçesinde, öncelikle halkın kültürel, ekonomik ve diğer aktüel yaşantısındaki biçimlenmelere olumlu örnek oluşturacağına inanıyoruz, ayrıca Meslek Yüksekokulumuzun ilçede, eğitim verdiği konularda dünyadaki gelişmelerin anında izlendiği bir iletişim merkezi olacağını umuyoruz.

 

Misyon - Vizyon

Misyon

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun temel misyonu; 

  • İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı içinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen,
  • Çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı,
  • Eğitimin toplumsal niteliğinin öne çıkarılmasını ilke edinerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecinde katkıda bulunan,
  • Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, uyumlu, girişimci, teknolojiyi etkin kullanabilen,
  • Farklı görüş ve düşüncelere saygılı, çağdaş uygarlığı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun temel vizyonu; ilçemiz ve ilimiz ölçeğinde görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Yüksekokulumuza Emeği Geçenler

   Yrd.Doç.Dr. Esat HASAR    
   Öğretim Görevlisi Selahaddin ŞAHİN    
   Öğretim Görevlisi Zeynel SARI    

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Tablosu

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosunu PDF ve Word dosyası olarak indirebilirsiniz.


Word Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu PDF ve Excel dosyası olarak indirebilirsiniz.


Excel Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir