Telefon: 0 346 751 2209 Belgegeçer: 0 346 751 2208 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

FAKÜLTEMİZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun  Müdürü olarak sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum.
Öncelikle öğrenci adaylarına seslenmek istiyorum:
Ülkemizin çalışkan, girişimci öğrencilere bilime ve aydınlık yarınlara ne kadar ihtiyacının olduğu bilinmektedir.          
Güzel Ülkemizi gençleri olan sizleri Cumhuriyetimizin temeleri'nın atıldığı Sivas ilindeki Cumhuriyet Üniversitene bağlı; Yıldızeli Meslek Yüksekokuluna davet ediyorum.
Öncelikli hedefimiz; mezun ettiğimiz öğrencilerimizin aldıkları eğitim ve öğretimle doğru orantılı olarak, kolayca iş bulma imkânlarını sağlamak olacaktır.
Yüksekokulumuzu sizi hayata hazırlayan bir kurum olarak değil, hayatın kendisi olarak algılamalı ve değerlendirmelisiniz
Yüksekokulumuz 1996 yılında kurulmuş ve fizikî yapısı, aktif öğrenmeyi destekleyecek biçimde planlanmış ve geniş bir teknolojik donanıma sahip ve gelişime devam etmektedir.
Değerli Meslektaşlarım;
Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları gerçekleştirmek ve bunları hayata geçirmek; öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermek için sizleri yurt içinde ve yurt dışında görevlendirip eğitimin kalitesini artırmak, bilgi akışını sağlamayı amaçlamaktayız. Yüksekokulumuzun sosyal, kültürel ve bilimsel alanlardaki çıtasının yükselmesi sizlerin elindedir. Sizlere güvenim sonsuzdur.