Misyon - Vizyon

Misyon

Bölgesel ve ulusal ekonominin işlerliği ve yarışabilirliği için kritik önemi olan nitelikli ara kademe elemanına; bilgiye ulaşma, bilgiyi çözümleme, işine uygun olarak yenileme kapasitesine sahip olacak düzeyde eğitim ve beceri kazandırmak, eğitimin toplumsal niteliğinin öne çıkarılmasını ilke edinerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmak, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, uyumlu, girişimci, teknolojiyi etkin kullanabilen farklı görüş ve düşüncelere saygılı, çağdaş uygarlığı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu vizyonu temelinde;

·         Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik temelinde kurumsallaşmanın geliştirdiği,

·         Evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip,

·         Eğitim, araştırma, akademik atama ve yükseltilmelerde topluma ve sanayiye yönelik hizmetlerin planlanması ve değerlendirilmesinde paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde ve geri bildirime dayanan yenilik ve değişime açık teknolojik bir alt yapıya sahip,

·         Bünyesindeki programların zenginliğinden faydalanarak öğretim elemanlarının ortak çalışmalarını disiplinler arası bilimsel boyuta taşıyan ve bu konuda örnek olan,

·         Görev ve sorumluluk alanlarındaki teknik ve sağlık bölümlerinde yer alan programlarla ilgili etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen, program alanlarına yönelik bölgesel ve ulusal sektörlerin başvuru kaynağı olarak nitelikli ara kademe işgücü temini, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinde tercih edilen,

·         Mesleki ve teknik eğitimde yüksekokul kanalıyla elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak kendini gerçekleştiren, özgür ve barışçı bir toplum anlayışına sahip, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan ara kademe eleman – tekniker yetiştiren bir yüksekokul olmaktır.

 

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Kampüsü
Karşıyaka Mahallesi Genç Osman Sokak No:17 Yıldızeli / SİVAS
Telefon: 0 346 751 2209
Belgegeçer: 0 346 751 2208