Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıldızeli Meslek YüksekokuluMUHASEBE PROGRAMI 

Programın temel amacı hem endüstri hem de hizmet sektörünün gereksinimlerini karşılayacak kaliteli meslek elemanları yetiştirmektir. Muhasebe Programında öğrencilere, sektördeki en son gelişmelere aşina olabilmeleri için muhasebe, finansman, bilgisayarlı muhasebe, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, mali tablolar analizi, muhasebe denetimi v.s ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Muhasebe Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, program süresi dört yarıyıldır.

 

Muhasebe Meslek Elemanı

 

Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir.

İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Özel sektörün ihtiyacı olan uzmanlar  3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik yasası çerçevesinde yetişmektedir. Bu konuda ara insan gücüne ne kadar gereksinim olduğu açıktır. Mezun olan öğrenciler öğrenimlerini tamamladıkları takdirde Mali Müşavir olabilmektedirler.