Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Yıldızeli Meslek YüksekokuluProgramın amacı : Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yöneticilerin ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı işinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

Programın hedefleri:

*İyi derecede Türkçe konuşma becerisine sahip olmak
*Mesleki alanda her türlü iş yazılarını hazırlama becerisine sahip olmak
*İyi düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak
*Bürolarda toplantı organizasyonunu yapabilme becerisine sahip olmak
*İşletmelerde yöneticilerinin iç ve dış iş gezilerini tertip edebilme yeteneğine sahip olmak
*Bürolarda bilgisayarda power point ile sunu hazırlama, word ve Excel programlarını iyi derecede kullanma becerisine sahip olmak
*Bilgiyi toplayıp analiz etme ve sunabilme becerisine sahip olmak
*Dosyalama ve arşivleme tekniklerini iyi derecede bilmek ve uygulayabilmek
*Takım çalışması yapma yeteneğine sahip olmak
*Yönetici yerinde olmadığında kendine verilen yetki çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve uygulayabilmek
*Bürolarda kullanılabilecek ön muhasebe bilgisine sahip olmak
*Büro ortamında mesleki ve ticari alanda belge ve bilgi kullanımına sahip olmak,
*İşletmenin iç ve dış hedef kitlesiyle iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmak
*Bürolardaki her türlü makineleri kullanma yeteneğine sahip olmak
*Bürolarda ergonomi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.
*Mesleki alanda günlük ticari işlemleri hesaplayabilecek nitelikte bilgiye sahip olmak

*Toplam kalite felsefesini benimsemiş meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.