Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Maliye

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu 

Bu programının amacı; genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk vergi sistemini değişik yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek kalifiye mezunlar yetiştirmektir.

Defterdarlıklar, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Büroları, Kooperatiflerin, Bankaların ve diğer Kamu ve Özel Sektör İşletmelerinin muhasebe servislerinde staj yapan öğrencilerimiz mezun olduklarında, Maliye Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde, Vergi Dairelerinde, özel sektörde mali – idari işler, muhasebe ve finansman gibi değişik departmanlarda istihdam edilebilmektedirler.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler.

Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinin 3. sınıfına sınavsız olarak doğrudan kayıt yaptırarak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler.