Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Bankacılık Ve Sigortacılık

Yıldızeli Meslek Yüksekokuluİş yaşamı teknolojik gelişmelerle birlikte köklü bir şekilde değişmekte; bu teknolojik gelişmelere paralel olarak finansal piyasalar hemen hemen bütün iş dallarının evriminde katalizör işlevini üstlenmektedir. Diğer taraftan; özellikle 21. yüzyılın getirdiği yeni bir süreç olan küreselleşme ile piyasalar arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta finansal piyasalar uluslararası ekonomik ilişkilere paralel olarak önemli gelişmeler göstermektedir. Finans sektörü, bütün dünyada ve ülkemizde hâlihazırda var olan önemini her geçen gün daha çok pekiştirmekte ve bu alanda yetişmiş uzman işgücüne ihtiyaç artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler yaşanmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır. Bölümümüz; zaman zaman sert rüzgârların estiği finans piyasalarında etkin yer alabilecek ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek seviyede kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte kalifiye ara eleman yetiştir-meyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizi sadece çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, stratejik düşünebilen, risk alabilen, kendine güvenli, kamu ve özel sektöre ait tüm kuruluşlarda finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarında başarılı olacak şekilde değil, aynı zamanda sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir. Hazırlık eğitiminin olmadığı bölümümüzde tüm programların öğretim süresi iki (2) yıl?dır.