Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Tibbi Labarotuvar Teknikleri

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Programın Seviyesi:      Önlisans

Programın Süresi:           2 yıl

Programın Amacı:    Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.

Program hakkında kısa bilgi:

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapabilen laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Bu program mezunları laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olurlar. Mezunlar çeşitli sağlık kuruluşlarında, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde ve gıda sanayi işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Öğrencilerde aranan nitelikler:

Fiziksel Özellikler; kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve laboratuvarlarda devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır. Yetenek; el becerisi ve sabır gerektiren işlere yatkın olmak ve kan, balgam, idrar, dışkı, meni ve diğer biyolojik sıvılar veya operasyon ürünleri ile çalışma yapmaktan etkilenmemek. İlgi; teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları:

Bu programı bitirenler “Sağlık Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Çalışma alanları Devlet ve özel kuruluşlardaki tüm tıbbi tahlil laboratuvarlarıdır. İş imkânları; Devlet Memurluğu sınavını kazanmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Üniversite Hastaneleri ve S.S.K Hastaneleri’nin Tahlil laboratuvarları ve özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tekniker olarak çalışabilirler.

Mesleğin geleceği:

Tıbbi Laboratuvar sektöründe her geçen gün özel ve resmi kuruluşlara ait laboratuvarlar artmaktadır. Geçen yıllarda bu bölümlere Tıbbi Laboratuvar eğitimi görmüş eleman bulunamadığı için Lise mezunu veya Kimya ve Biyoloji gibi bölümlerden eleman alınmakta idi. Ancak artık özel kuruluşlar kendi işyerlerinde 4 yıllık okul mezunlarına göre daha düşük ücretle çalıştırabilecekleri ve özellikle 2 yıllık Tıbbi Laboratuvar eğitimi gören kişileri tercih etmektedirler. Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun olanların büyük bir yüzdesinin bu alanda iş bulmaları da bu durumu teyit etmektedir. Bu nedenle bu bölümün ve mezunlarının gelecekte daha değerli olması beklenmektedir.