Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Tibbi Labarotuvar Teknikleri

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Programın Seviyesi:      Önlisans

Programın Süresi:           2 yıl

Programın Amacı:    Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.

Program hakkında kısa bilgi:

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler.. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar çeşitli hastahanelerde yapılmaktadır. Dersler programda görevli öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, memurluk sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda da istihdamları mümkündür.

Öğrencilerde aranan nitelikler:

Fiziksel Özellikler; kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve laboratuvarlarda devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır. Yetenek; el becerisi ve sabır gerektiren işlere yatkın olmak ve kan, balgam, idrar, dışkı, meni ve diğer biyolojik sıvılar veya operasyon ürünleri ile çalışma yapmaktan etkilenmemek. İlgi; teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.

Yüksekokulda eğitim sırasında yapılan staj uygulaması ve süresi:

Yüksekokulumuzun bu programında I. ve II. Sınıf yaz döneminde 20 günlük staj uygulaması ve II. Sınıfın Bahar yarıyıl döneminde de haftada 5 gün olmak üzere 14 hafta hastane uygulaması yapılması

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları:

Bu programı bitirenler “Sağlık Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Çalışma alanları Devlet ve özel kuruluşlardaki tüm tıbbi tahlil laboratuvarlarıdır. İş imkânları; Devlet Memurluğu sınavını kazanmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Üniversite Hastaneleri ve S.S.K Hastaneleri’nin Tahlil laboratuvarları ve özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tekniker olarak çalışabilirler.

Mesleğin geleceği:

Tıbbi Laboratuvar sektöründe her geçen gün özel ve resmi kuruluşlara ait laboratuvarlar artmaktadır. Geçen yıllarda bu bölümlere Tıbbi Laboratuvar eğitimi görmüş eleman bulunamadığı için Lise mezunu veya Kimya ve Biyoloji gibi bölümlerden eleman alınmakta idi. Ancak artık özel kuruluşlar kendi işyerlerinde 4 yıllık okul mezunlarına göre daha düşük ücretle çalıştırabilecekleri ve özellikle 2 yıllık Tıbbi Laboratuvar eğitimi gören kişileri tercih etmektedirler. Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun olanların büyük bir yüzdesinin bu alanda iş bulmaları da bu durumu teyit etmektedir. Bu nedenle bu bölümün ve mezunlarının gelecekte daha değerli olması beklenmektedir.