Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Yerel Yönetimler

Yıldızeli Meslek YüksekokuluYerel Yönetimler Ön Lisans Programı öğrencilerini Belediye, İl Özel İdaresi gibi Yerel Yönetim birimlerinde faaliyet yürütecek donanıma sahip bireyler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Devletin teşkilatlanma şemasında merkezi idare dışında kalan Yerel Yönetimlerin amacı o bölgede yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleri olan Yerel Yönetimlerin personel ihtiyacının karşılanması Yerel Yönetimler Ön Lisans Programında öğrencilere Hukuk, Siyaset Bilimi, İnsan Kaynakları ve Belediye Hizmetleri gibi çeşitlilik arz eden dersler verilerek alanında yetkin öğrenciler yetiştirilmesi ile hedeflenmektedir.

 

Öğrencilerin programımızdan başarı ile mezun olduktan sonra Belediyeler, İl Özel İdareleri, Valilikler ve bunlara bağlı hizmet birimlerinde çalışabilmelerinin yanı sıra arzu etmeleri durumunda DGS ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmeleri de mümkündür.