Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Gıda Teknolojisi

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu 

 

Programın temel amacı gıda sanayi ve hizmet sektörlerinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı, gıda mamullerinin üretimi, pazarlanması ve denetimi konusunda çağdaş yaşamla ilişkilendirilmiş olarak özel üretim teknikleri, yeni üretim tasarımları konusunda nitelikli ara elemanlar yetiştirerek gıda sanayi ve hizmet sektörünün emrine sunmayı amaçlamaktadır. Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, program süresi dört yarıyıldır.

DERS İÇERİKLERİ

Bu programdaki öğrenciler gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrollerini teorik ve pratik olarak eğitim almaktadırlar. Bu doğrultuda öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, gıda işleme makine ve ekipmanlarının bakımı ile onarımını yapabilecek, gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri verilir.  staj yapma zorunlulukları iş hayatına yönelik tecrübe kazanmalarını sağlayacaktır.

MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI

Program mezunlarına Ön lisans diploması ve Gıda Teknikeri Meslek unvanı verilmektedir. Gıda teknikeri, alanında ön lisans düzeyinde öğretimini tamamlamış, işletmelerde ve laboratuarlarda mühendise karşı sorumlu veya mevzuata uygun şartlarda doğrudan sorumlu yöneticidir. Gıda teknolojisi eğitimi alarak staj sonrası mezun olan öğrenciler gıda teknikeri olarak özel ve kamu sektöründe tüm gıda üretimi yapan işletme ve fabrikalarda (et, süt, tahıl, çay, şeker, bitkisel yağ, meyve-sebze işleme sanayi, hazır yemek sanayi vb.) yönetim, üretim ve laboratuar alanlarında çalışabildikleri gibi kendileri de mandıra vb. işletmeler kurarak çalışabilirler. Ayrıca programımız mezunları, 60 beygirin altındaki motor gücüne sahip işletmelerde sorumlu yönetici olarak görev alabilmektedirler.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

DİKEY GEÇİŞ ALANLARI

Gıda Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Bitki Koruma

Kimya

Tarımsal Biyoteknoloji

Bölüm mezunlarımız ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Lisans Programlarından İktisat ve İşletme Programlarına, Hazırlık Programına dahil olmadan üçüncü sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler.