Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Tanıtım

   Programın Amacı;

  Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yöneticilerin ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı işinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

   Programın Hedefleri;

* İyi derecede Türkçe konuşma becerisine sahip olmak,
* Mesleki alanda her türlü iş yazılarını hazırlama becerisine sahip olmak,
* İyi düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak,
* Bürolarda toplantı organizasyonunu yapabilme becerisine sahip olmak,
* Bilgiyi toplayıp analiz etme ve sunabilme becerisine sahip olmak,
* Dosyalama ve arşivleme tekniklerini iyi derecede bilmek ve uygulayabilmek,
* Takım çalışması yapma yeteneğine sahip olmak,
* İşletmenin iç ve dış hedef kitlesiyle iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmak,

* Toplam kalite felsefesini benimsemiş meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  Ayrıca büro yönetimi, zaman yönetimi, protokol bilgisi bunun yanında iletişim, dosyalama, arşivleme ve mesleki yazışma dersleri uygulamalı olarak yaptırılmaktadır.

        

Bağlantılar

İletişim

YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Santral 0 346 751 22 09
Belgegeçer 0 346 751 22 08
   Dahili
Sekreterlik  111
Müdür  113
Müdür Yardımcıları  111
Yüksekokul Sekreteri  112
Şef  118
Öğrenci İşleri  130
Mali İşleri  111
Yazı İşleri  111
Güvenlik  126
Bölüm Başkanları  111
Danışmanlar  111
Öğretim Görevlileri  111
Yıldızeli MeslekYüksekokulu E-posta: yildizeli@cumhuriyet.edu.tr
Yıldızeli MeslekYüksekokulu Web : http://www.cumhuriyet.edu.tr
Adres Karşıyaka Mahallesi Genç Osman Sokak No:17 Yıldızeli / SİVAS

Telefon

0 346 751 2209

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Kampüsü

E - Posta

yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 751 2208