Tibbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Tanıtım

    Programın Amacı;

    Uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programı ile sağlık alanındaki kişi ve kuruluşların sekretarya hizmetlerini çağın gereklerine uygun şekilde yürüten, tanı ve tedavileri kaydedip arşivleyen, yazılı ve sözlü iletişim kurarak sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman ve emek tasarrufu sağlayan tıbbi sekreterler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bağlantılar

İletişim

YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Santral 0 346 751 22 09
Belgegeçer 0 346 751 22 08
   Dahili
Sekreterlik  111
Müdür  113
Müdür Yardımcıları  111
Yüksekokul Sekreteri  112
Şef  118
Öğrenci İşleri  130
Mali İşleri  111
Yazı İşleri  111
Güvenlik  126
Bölüm Başkanları  111
Danışmanlar  111
Öğretim Görevlileri  111
Yıldızeli MeslekYüksekokulu E-posta: yildizeli@cumhuriyet.edu.tr
Yıldızeli MeslekYüksekokulu Web : http://www.cumhuriyet.edu.tr
Adres Karşıyaka Mahallesi Genç Osman Sokak No:17 Yıldızeli / SİVAS

Telefon

0 346 751 2209

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Kampüsü

E - Posta

yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 751 2208