Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tanıtım

     Programın Amacı; 

   Sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanına katkıda bulunmak ve ülkemizdeki sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapabilecek kapasite, bilgi, beceri ve donanıma sahip sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

     Programın İstihdam Alanları;

  Öğrencilerin programımızdan başarı ile mezun olduktan sonra; kamu, üniversite, vakıf ve özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Öğrenciler, bu programdan mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler; programdan mezun olacak öğrenciler, üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren; İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Bağlantılar

İletişim

Telefon

0 346 751 2209

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Kampüsü

E - Posta

yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 751 2208