Misyon - Vizyon


Misyon

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun temel misyonu; 

  • İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı içinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen,
  • Çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı,
  • Eğitimin toplumsal niteliğinin öne çıkarılmasını ilke edinerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecinde katkıda bulunan,
  • Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, uyumlu, girişimci, teknolojiyi etkin kullanabilen,
  • Farklı görüş ve düşüncelere saygılı, çağdaş uygarlığı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun temel vizyonu; ilçemiz ve ilimiz ölçeğinde görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Yukarı