Okulumuzda "Kariyer Söyleşileri" gerçekleşti.

Haber Tarihi :   16.12.2022

 
Üniversitemiz Kariyer Merkezi tarafından okulumuzda öğrenim gören öğrencilere yönelik, Kariyer Yönetimi ve TÜBİTAK 2209-A Proje Yazma Eğitim programları düzenlendi.
İlk olarak Kariyer Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Adem AYIK, söz aldı. AYIK,"
Kariyer planlamada dikkat etmeniz gereken ilk şey gerçekten ne yapmak istediğinize karar vermektir. Karar verdikten sonra yapmanız gereken işlemler sandığınızdan çok daha kolay olacaktır. Ne istediğinize karar vermenin yolu kendinizi tanımaktan geçer. Kim olduğunuzu, neleri yapmaktan zevk aldığınızı, bilgi ve becerilerinizi, başarılı olduğunuz alanları bilmelisiniz" dedi. AYIK, programın devamında "Yetenek Kapısı" ve "Kariyer Kapısı"nın tanıtımını yaparak, bu uygulamaları nasıl kullanacakları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Programda söz alan Proje Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MISIRLIOĞLU,
“Proje, bir soruna çözüm bulma, elde bulunan bir imkanı değerlendirme ya da bir eksiği gidermeye yönelik ve sınırlı bir süre ve sınırlı kaynaklar dahilinde gerçekleştirilen işlerin ya da çalışmaların tamamıdır. Proje yönetimi ise, zaman, kapsam, maliyet, kalite, kaynak, proje paydaşları, değişim, risk, iletişim, satın alma alanlarının tamamının, uygun teknik ve yöntemler kullanılarak yönetilmesi ile projenin hedeflerinin başarıya ulaşması amaçlanır. Başarıya ulaşılabilmesi için öğrencilerin proje yazarken çok okuyup çok araştırma yapması, proje kültürünün, öğrencilerin kendi kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlaması, beraberinde geniş ufuklar açarak yarınlarındaki hayalleri için bir köprü rolü oynaması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Tübitak 2209 - A Programların amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır." dedi. Program öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla son buldu.

Yukarı