Okulumuzda Erasmus+ Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Tarihi :   29.12.2022

Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Adem DEMİR, akademik personellerimiz ile öğrenciler katıldı.

Erasmus Programının tarihsel süreci ve bugünkü uygulamaları hakkında sunumların yapıldığı toplantıda öğrencilere, Üniversitemizin son yıllarda Erasmus Programı kapsamında yaptığı çalışmalar ve bu programdan şimdiye kadar faydalanan öğrenci ve personel sayıları hakkında istatistiki bilgiler verildi. Toplantıda, öğrencilere ne tür işlemlerin beklediği, faaliyetten önce ve sonra hangi belgeleri hazırlamaları gerektiği, yurt dışında karşılaşabilecekleri durumlar karşısında nasıl hareket edebilecekleri vb. konularda bilgilendirme yapıldı. Toplantı öğrencilerimizden gelen soruların cevaplanmasıyla son buldu.

Yukarı