İÇ KONTROL

 Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun temel misyonu; 

  • İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı içinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen,
  • Çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı,
  • Eğitimin toplumsal niteliğinin öne çıkarılmasını ilke edinerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecinde katkıda bulunan,
  • Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, uyumlu, girişimci, teknolojiyi etkin kullanabilen,
  • Farklı görüş ve düşüncelere saygılı, çağdaş uygarlığı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.

 Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun temel vizyonu; ilçemiz ve ilimiz ölçeğinde görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.

1 YMYO-001 Gelen Evrak
2 YMYO-002 Giden Evrak
3 YMYO-003 Arşiv
4 YMYO-004 Bimer
5 YMYO-005 Ders Görevinin Yapılması
6 YMYO-006 Birim Yönetim Kurulu Üye Seçimi
7 YMYO-007 İşe Başlama
8 YMYO-008 Mazeret İzni
9 YMYO-009 Mal Bildirimi
10 YMYO-010 Evrak Paraf ve İmzası
11 YMYO-011 Resmi Yazışmalar
12 YMYO-012 Yıllık İzin
13 YMYO-013 Disiplin Kurulu
14 YMYO-014 Ders Görevlendirilmesi
15 YMYO-015 Öğretim Elemanı İzin Kullandırma
16 YMYO-016 Araçlı Ziyaretçi Kabulü
17 YMYO-017 Gezi Faaliyeti
18 YMYO-018 Yönetim Kurulu İşlemleri
19 YMYO-019 Ders Kayıt
20 YMYO-020 Ders Telafi
21 YMYO-021 Haftalık Ders Programı
22 YMYO-022 Tekders Sınavı
23 YMYO-023 Başarı Notları
24 YMYO-024 Sınav Programları
25 YMYO-025 Sınavlara İtiraz
26 YMYO-026 Öğrenci Burs
27 YMYO-027 Öğrenci Danışmanlık
28 YMYO-028 Öğrenci Disiplin Soruşturma
29 YMYO-029 Öğrenci Kayıt Dondurma
30 YMYO-030 Öğrenci İşleri Birim
31 YMYO-031 Öğrenci Kontenjanları
32 YMYO-032 Yeni Öğrenci Kayıt
33 YMYO-033 Öğrenci Yatay Geçiş
34 YMYO-034 Öğrenci Temsilcisi
35 YMYO-035 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma
36 YMYO-036 Erasmus Gelen Öğrenci
37 YMYO-037 Erasmus Giden Öğrenci
38 YMYO-038 Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme
39 YMYO-039 Emekli Kesenekleri Ödeme
40 YMYO-040 Mezuniyet Belgesi Düzenleme
41 YMYO-041 Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi
42 YMYO-042 Mezuniyet İşlemleri
43 YMYO-043 Öğrenci Belgesi
44 YMYO-044 Öğrenci Transkript Verme
45 YMYO-045 Öğrenci Kaydının Silinmesi
46 YMYO-046 Öğrenci Stajları
47 YMYO-047 Öğrenci İlişik Kesme
48 YMYO-048 Sınav Sonuçlarının ÖBS İşlenmesi
49 YMYO-049 Yatay Geçiş İşlemleri
50 YMYO-050 Birim Yıl Sonu İşlemleri
51 YMYO-051 Ek Ders Formları Hazırlama
52 YMYO-052 Personel Maaş
53 YMYO-053 İşçi Maaş
54 YMYO-054 İşkur ve 4c 'li Personellerin Maaş
55 YMYO-055 Kısıtlı Maaş
56 YMYO-056 Ölüm Yardımı Ödeme
57 YMYO-057 Yan Ödeme Cetvelleri
58 YMYO-058 DMO Alımları
59 YMYO-059 Mal Teslim Alma
60 YMYO-060 Doğrudan Temin
61 YMYO-061 Sayım ve Sayım Sonrası
62 YMYO-062 Taşınır Giriş ve Çıkış
63 YMYO-063 Taşınır Kayıt
64 YMYO-064 Diğer Ödemeler
65 YMYO-065 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri
66 YMYO-066 Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış
67 YMYO-067 Yaklaşık Maliyet
68 YMYO-068 Görev Yolluğu
69 YMYO-069 Kurum Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı
70 YMYO-070 Ay Sonu İşlemleri

1 FR-001 Akademik Takvim
2 FR-002 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu
3 FR-003 Öğrenci E-Posta Talep Formu
4 FR-004 Ders Müfredat Planı Formu
5 FR-005 Ders Kayıt Formu
6 FR-006 Mazeretli Ders Kaydı Formu
7 FR-007 Ders Kaydını Düzeltme Formu
8 FR-008 Haftalık Ders Programı Formu
9 FR-009 Ders Çakışması Formu
10 FR-010 Üstten Ders Alma Formu
11 FR-012 Öğrenci Harç İadesi Öğrenci Bilgi Formu
12 FR-013 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu
13 FR-014 Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu
14 FR-015 Sınav Programı Formu
15 FR-016 Sınav Kağıdına İtiraz Maddi Hata Formu
16 FR-017 Not Düzeltme Formu
17 FR-018 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu
18 FR-019 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu
19 FR-020 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
20 FR-021 Öğrencinin Ders Değerlendirme Anketi Formu
21 FR-023 Öğrenci Toplulukları Değerlendirme Anket Formu
22 FR-024 Öğrenci Toplulukları Değerlendirme Anketi Sonuç Değerlendirme Formu
23 FR-025 Gezi Talep Formu
24 FR-022 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formu
25 FR-026 Staj Müracaat Kabul Formu
26 FR-027 Staj Başvuru Formu
27 FR-028 Staj Kabul Belgesi Başvuru Formu
28 FR-029 Öğrenci SGK Bilgi Formu
29 FR-030 Engelli Öğrenci Danışmanlık Formu
30 FR-031 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi Formu
31 FR-032 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi Sonuç Değerlendirme Formu
32 FR-033 Kayıt Sildirme İsteği Formu
33 FR-034 Tek Ders Sınav Talep Formu
34 FR-035 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu
35 FR-036 Öğrenci İlişik Kesme Formu
36 FR-037 Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Formu
37 FR-038 Diploma Kayıp Formu
38 FR-039 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Ön Görüşme Formu
39 FR-040 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Ögrenci Memnuniyet Anket Formu
40 FR-041 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Ögrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Değerlendirme Formu
41 FR-042 Yatay Geçiş Başvuru Formu
42 FR-043 Yatay Geçiş Muafiyet Başvuru Formu
43 FR-044 Yatay Geçiş Kapsamında Değerlendirmeye Alınan Öğrencilerin Listesi Formu
44 FR-047 Askerlik Durum Belgesi Formu
45 FR-048 Askerlik Durumu Beyan Formu
46 FR-069 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu Genel
47 FR-070 Ders Telafi Programı Formu
48 FR-087 Aile Durumu Bildirimi Formu
49 FR-088 Emeklilik Dilekçesi Formu
50 FR-089 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu
51 FR-095 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu
52 FR-097 Öğretim Üyeliğine Atanma Ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Formu
53 FR-098 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu
54 FR-100 Juri Üyeliği Takip Formu
55 FR-101 Hastalık İzni Onay Belgesi Formu
56 FR-103 Açılacak Bölüm Proğram Müfredat Ve Ders İçerikleri Formu
57 FR-104 Öğretim Üyesi Ders Dağılım Formu
58 FR-105 Yıllık İzin Formu
59 FR-105 Yıllık İzin Formu
60 FR-122 Temizlik Takip Formu
61 FR-123 Ambar Takip Kartı Formu
62 FR-177 Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
63 FR-179 Ödeme Emri Belgesi Formu
64 FR-180 Toplu Yolluk Bildirimi Formu
65 FR-186 Doçentlik Juri Ücreti Talep Formu
66 FR-187 Harcama Yetkisi Devir Belgesi Formu
67 FR-187 Harcama Yetkisi Devir Belgesi Formu
68 FR-188 İade Belgesi Teslim Tutanağı Formu
69 FR-189 Juri Ücreti Ödeme Belgesine Eklenecek Belge Formu
70 FR-190 Juri Ücreti Talep Dilekçesi Formu
71 FR-191 Çeşitli Ödemeler Bodrosu Formu
72 FR-194 Yetki Devri Formu
73 FR-195 Ekders Raporlu İzinli Durum Gösteren Liste Formu
74 FR-196 Kişi Borçu Taksitlendirme Talep Formu
75 FR-199 Faaliyet Planı Formu
76 FR-200 Güçlü Zayıf Yönler Tehditler Ve Fırsat Analizi Formu
77 FR-202 Hurdaya Ayırma Komisyon Raporu Formu
78 FR-203 Satın Alma Hizmeti Değerlendirme Anketi Formu
79 FR-221 Kurul Toplantıya Çağrı Yazısı Formu
80 FR-222 Yönetim Kurul Kararı Formu
81 FR-223 Disiplin Kurul Kararı Formu
82 FR-224 Kamu Hizmetleri Envanter Formu
83 FR-225 Toplantı Katılım Formu
84 FR-227 KBS-HYS-TKYS-E-Bütçe-Kullanıcı İstek Formu
85 FR-228 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu
86 FR-229 Bakıma Tabi Cihazların Listesi Formu
87 FR-230 Etik Kurul Karar Formu
88 FR-231 Genel İstek Formu
89 FR-232 İkiz Görevlendirme Forumu
90 FR-233 Hassas Görevler Formu
91 FR-234 Hassas Görevler Tespit Formu
92 FR-236 Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu
93 FR-237 Resmi Yazı Duyuru Formu
94 FR-046 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu

Yukarı