İç Kontrol

İç Kontrol

 Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun temel misyonu; 

  • İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı içinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen,
  • Çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı,
  • Eğitimin toplumsal niteliğinin öne çıkarılmasını ilke edinerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecinde katkıda bulunan,
  • Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, uyumlu, girişimci, teknolojiyi etkin kullanabilen,
  • Farklı görüş ve düşüncelere saygılı, çağdaş uygarlığı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.

 Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nun temel vizyonu; ilçemiz ve ilimiz ölçeğinde görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.

  1 YMYO-001 Gelen Evrak
  2 YMYO-002 Giden Evrak
  3 YMYO-003 Arşiv
  4 YMYO-004 Bimer
  5 YMYO-005 Ders Görevinin Yapılması
  6 YMYO-006 Birim Yönetim Kurulu Üye Seçimi
  7 YMYO-007 İşe Başlama
  8 YMYO-008 Mazeret İzni
  9 YMYO-009 Mal Bildirimi
  10 YMYO-010 Evrak Paraf ve İmzası
  11 YMYO-011 Resmi Yazışmalar
  12 YMYO-012 Yıllık İzin
  13 YMYO-013 Disiplin Kurulu
  14 YMYO-014 Ders Görevlendirilmesi
  15 YMYO-015 Öğretim Elemanı İzin Kullandırma
  16 YMYO-016 Araçlı Ziyaretçi Kabulü
  17 YMYO-017 Gezi Faaliyeti
  18 YMYO-018 Yönetim Kurulu İşlemleri
  19 YMYO-019 Ders Kayıt
  20 YMYO-020 Ders Telafi
  21 YMYO-021 Haftalık Ders Programı
  22 YMYO-022 Tekders Sınavı
  23 YMYO-023 Başarı Notları
  24 YMYO-024 Sınav Programları
  25 YMYO-025 Sınavlara İtiraz
  26 YMYO-026 Öğrenci Burs
  27 YMYO-027 Öğrenci Danışmanlık
  28 YMYO-028 Öğrenci Disiplin Soruşturma
  29 YMYO-029 Öğrenci Kayıt Dondurma
  30 YMYO-030 Öğrenci İşleri Birim
  31 YMYO-031 Öğrenci Kontenjanları
  32 YMYO-032 Yeni Öğrenci Kayıt
  33 YMYO-033 Öğrenci Yatay Geçiş
  34 YMYO-034 Öğrenci Temsilcisi
  35 YMYO-035 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma
  36 YMYO-036 Erasmus Gelen Öğrenci
  37 YMYO-037 Erasmus Giden Öğrenci
  38 YMYO-038 Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme
  39 YMYO-039 Emekli Kesenekleri Ödeme
  40 YMYO-040 Mezuniyet Belgesi Düzenleme
  41 YMYO-041 Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi
  42 YMYO-042 Mezuniyet İşlemleri
  43 YMYO-043 Öğrenci Belgesi
  44 YMYO-044 Öğrenci Transkript Verme
  45 YMYO-045 Öğrenci Kaydının Silinmesi
  46 YMYO-046 Öğrenci Stajları
  47 YMYO-047 Öğrenci İlişik Kesme
  48 YMYO-048 Sınav Sonuçlarının ÖBS İşlenmesi
  49 YMYO-049 Yatay Geçiş İşlemleri
  50 YMYO-050 Birim Yıl Sonu İşlemleri
  51 YMYO-051 Ek Ders Formları Hazırlama
  52 YMYO-052 Personel Maaş
  53 YMYO-053 İşçi Maaş
  54 YMYO-054 İşkur ve 4c 'li Personellerin Maaş
  55 YMYO-055 Kısıtlı Maaş
  56 YMYO-056 Ölüm Yardımı Ödeme
  57 YMYO-057 Yan Ödeme Cetvelleri
  58 YMYO-058 DMO Alımları
  59 YMYO-059 Mal Teslim Alma
  60 YMYO-060 Doğrudan Temin
  61 YMYO-061 Sayım ve Sayım Sonrası
  62 YMYO-062 Taşınır Giriş ve Çıkış
  63 YMYO-063 Taşınır Kayıt
  64 YMYO-064 Diğer Ödemeler
  65 YMYO-065 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri
  66 YMYO-066 Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış
  67 YMYO-067 Yaklaşık Maliyet
  68 YMYO-068 Görev Yolluğu
  69 YMYO-069 Kurum Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı
  70 YMYO-070 Ay Sonu İşlemleri
  1 FR-001 Akademik Takvim
  2 FR-002 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu
  3 FR-003 Öğrenci E-Posta Talep Formu
  4 FR-004 Ders Müfredat Planı Formu
  5 FR-005 Ders Kayıt Formu
  6 FR-006 Mazeretli Ders Kaydı Formu
  7 FR-007 Ders Kaydını Düzeltme Formu
  8 FR-008 Haftalık Ders Programı Formu
  9 FR-009 Ders Çakışması Formu
  10 FR-010 Üstten Ders Alma Formu
  11 FR-012 Öğrenci Harç İadesi Öğrenci Bilgi Formu
  12 FR-013 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu
  13 FR-014 Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu
  14 FR-015 Sınav Programı Formu
  15 FR-016 Sınav Kağıdına İtiraz Maddi Hata Formu
  16 FR-017 Not Düzeltme Formu
  17 FR-018 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu
  18 FR-019 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu
  19 FR-020 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
  20 FR-021 Öğrencinin Ders Değerlendirme Anketi Formu
  21 FR-023 Öğrenci Toplulukları Değerlendirme Anket Formu
  22 FR-024 Öğrenci Toplulukları Değerlendirme Anketi Sonuç Değerlendirme Formu
  23 FR-025 Gezi Talep Formu
  24 FR-022 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formu
  25 FR-026 Staj Müracaat Kabul Formu
  26 FR-027 Staj Başvuru Formu
  27 FR-028 Staj Kabul Belgesi Başvuru Formu
  28 FR-029 Öğrenci SGK Bilgi Formu
  29 FR-030 Engelli Öğrenci Danışmanlık Formu
  30 FR-031 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi Formu
  31 FR-032 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi Sonuç Değerlendirme Formu
  32 FR-033 Kayıt Sildirme İsteği Formu
  33 FR-034 Tek Ders Sınav Talep Formu
  34 FR-035 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu
  35 FR-036 Öğrenci İlişik Kesme Formu
  36 FR-037 Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Formu
  37 FR-038 Diploma Kayıp Formu
  38 FR-039 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Ön Görüşme Formu
  39 FR-040 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Ögrenci Memnuniyet Anket Formu
  40 FR-041 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Ögrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Değerlendirme Formu
  41 FR-042 Yatay Geçiş Başvuru Formu
  42 FR-043 Yatay Geçiş Muafiyet Başvuru Formu
  43 FR-044 Yatay Geçiş Kapsamında Değerlendirmeye Alınan Öğrencilerin Listesi Formu
  44 FR-047 Askerlik Durum Belgesi Formu
  45 FR-048 Askerlik Durumu Beyan Formu
  46 FR-069 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu Genel
  47 FR-070 Ders Telafi Programı Formu
  48 FR-087 Aile Durumu Bildirimi Formu
  49 FR-088 Emeklilik Dilekçesi Formu
  50 FR-089 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu
  51 FR-095 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu
  52 FR-097 Öğretim Üyeliğine Atanma Ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Formu
  53 FR-098 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu
  54 FR-100 Juri Üyeliği Takip Formu
  55 FR-101 Hastalık İzni Onay Belgesi Formu
  56 FR-103 Açılacak Bölüm Proğram Müfredat Ve Ders İçerikleri Formu
  57 FR-104 Öğretim Üyesi Ders Dağılım Formu
  58 FR-105 Yıllık İzin Formu
  59 FR-105 Yıllık İzin Formu
  60 FR-122 Temizlik Takip Formu
  61 FR-123 Ambar Takip Kartı Formu
  62 FR-177 Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
  63 FR-179 Ödeme Emri Belgesi Formu
  64 FR-180 Toplu Yolluk Bildirimi Formu
  65 FR-186 Doçentlik Juri Ücreti Talep Formu
  66 FR-187 Harcama Yetkisi Devir Belgesi Formu
  67 FR-187 Harcama Yetkisi Devir Belgesi Formu
  68 FR-188 İade Belgesi Teslim Tutanağı Formu
  69 FR-189 Juri Ücreti Ödeme Belgesine Eklenecek Belge Formu
  70 FR-190 Juri Ücreti Talep Dilekçesi Formu
  71 FR-191 Çeşitli Ödemeler Bodrosu Formu
  72 FR-194 Yetki Devri Formu
  73 FR-195 Ekders Raporlu İzinli Durum Gösteren Liste Formu
  74 FR-196 Kişi Borçu Taksitlendirme Talep Formu
  75 FR-199 Faaliyet Planı Formu
  76 FR-200 Güçlü Zayıf Yönler Tehditler Ve Fırsat Analizi Formu
  77 FR-202 Hurdaya Ayırma Komisyon Raporu Formu
  78 FR-203 Satın Alma Hizmeti Değerlendirme Anketi Formu
  79 FR-221 Kurul Toplantıya Çağrı Yazısı Formu
  80 FR-222 Yönetim Kurul Kararı Formu
  81 FR-223 Disiplin Kurul Kararı Formu
  82 FR-224 Kamu Hizmetleri Envanter Formu
  83 FR-225 Toplantı Katılım Formu
  84 FR-227 KBS-HYS-TKYS-E-Bütçe-Kullanıcı İstek Formu
  85 FR-228 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu
  86 FR-229 Bakıma Tabi Cihazların Listesi Formu
  87 FR-230 Etik Kurul Karar Formu
  88 FR-231 Genel İstek Formu
  89 FR-232 İkiz Görevlendirme Forumu
  90 FR-233 Hassas Görevler Formu
  91 FR-234 Hassas Görevler Tespit Formu
  92 FR-236 Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu
  93 FR-237 Resmi Yazı Duyuru Formu
  94 FR-046 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu